Personlig assistans i Sverige

I Sverige finns en utarbetad bransch för personlig assistans. Vi har en lag som reglerar personlig assistans, vilka som ska beviljas det och vad assistansen ska gå ut på – LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det finns många assistansförbund som erbjuder personer med behov personlig assistans enligt olika avtal, där den som behöver assistans själv kan välja hur många och vilka assistenter han eller hon vill ha, hur ofta de ska hjälpa till och hur mycket de behöver hjälpa till med i personens vardag. Personlig assistans ska utformas efter hur brukarens vardag normalt ser ut och vad för behov som finns.

Sverige erbjuder även dagverksamhet för funktionshindrade som inte kan arbeta eller har någon annan sysselsättning. På dagverksamheten finns personlig assistans hela dagen men verksamhetens syfte är att ge brukarna sysselsättning med varandra, assistenterna men också att bejaka brukarnas personliga intressen och behov.

Utbildning inom personlig assistans kan ges till både anhöriga och andra som vill arbeta med det. Personlig assistans anpassas helt efter brukarens vilja och han eller hon ska kunna få tillgång till assistenter som passar det liv han eller hon lever. Assistenten måste också gå ihop med brukarens personlighet så att personen känner sig trygg med personlig assistans.

Om du vill ha bra personlig assistans gå till http://www.hsaab.se/personlig-assistans/