Församlingar i sverige – så är svenska kyrkan uppdelad

Församlingar i Sverige finns det gott om. Svenska kyrkan har närmare 2 200 församlingar utspridda i landet, vilket inte är konstigt med tanke på att det var kyrkan som förr skötte folkbokföringen. Det finns också 40 stycken församlingar i Sverige av katolsk art.

Svenska kyrkans församlingar i Sverige är oftast indelade territoriellt. Det betyder att alla kommuner omfattas av en eller flera församlingar och att församlingarna ofta fått namn från kommunen, till exempel Västerhaninge församling. Några få församlingar i Sverige som ingår i Svenska kyrkan är icke-territoriella – detta är vanligare inom frikyrkor. Dessa var år 2006 fem stycken. De icke-territoriella församlingar i Sverige som finns är alltså inte beroende av invånarnas, eller i det här fallet medlemmarnas, geografiska bakgrund. De församlingar i Sverige av det här slaget som ingått i Svenska kyrkan är militärförsamlingar och nationella församlingar. Även Hovförsamlingen ingår här.

De militära församlingar i Sverige som funnits inom Svenska kyrkan har bestått av ett eller flera militärförband som var förlagda i samma geografiska område. Nationella församlingar har bestått av utländska medborgare, exempelvis den Finska församlingen. Hovförsamlingen ingår också i de territoriella församlingarna och dess medlemmar består, förutom Kungahuset, av de anställda vid hovet.